Advertentie
Advertentie

Rechter verwerpt eis uitstel afsluiting Fortis-bod

(tijd) - De voorzitter van de rechtbank van koophandel in Brussel, zetelend in kort geding heeft vrijdagnamiddag de eis van de vennootschap Beninvest afgewezen om de afsluiting van het openbare bod van Fortis AG op G-Bank op te schorten. Beninvest, dat 700 aandelen Generale Bank bezit, vroeg dat uitstel omdat het bedrijf bij de rechtbank een eis wil indienen om zijn 700 aandelen tegen 28.675 frank in contanten te mogen verkopen aan Fortis AG. Op 6 juni kocht Fortis immers voor een contant bedrag van 28.675 frank per aandeel 9,1 procent nieuwe Generale Bank-aandelen die werden uitgeven in het kader van de nachtelijke kapitaalverhoging - de fameuze 'gifpil' - die tegenbieder ABN AMRO buitenspel zette. Volgens de rechtbank van koophandel houdt de kapitaalverhoging van de G-Bank geen enkele schending in van de gelijke behandeling van de aandeelhouders. Of Beninvest nu ten gronde gaat dagvaarden, is niet bekend. KB