Advertentie
Advertentie

Rechter wil grootste algemene vergadering ooit

(tijd) - Als het van de voorzitster van de Brusselse rechtbank van Koophandel afhangt, mogen de 502.000 Cera-coöperanten opdraven voor een nieuwe buitengewone algemene vergadering om de fusie van Cera-kantoren met het hoofdkantoor alsnog goed te keuren. Los van logistieke problemen, zou het wel de allergrootste aandeelhoudersvergadering ooit kunnen worden want zowat 5 procent van de Belgische bevolking zou zich kunnen aanmelden. Tenminste, als het vonnis bekrachtigd wordt door een rechter in beroep. Dat weten we volgende week dinsdag of woensdag.Het vonnis sloeg in als een bom op de hoofdkwartieren van KBC. Het vonnis maakt immers de hele moeizaam afgewogen fusieoperatie in een keer ongedaan. De voorzitster oordeelde dat artikel 190 bis p.3 van de vennootschapswetgeving wel degelijk van kracht was. Dat artikel zegt dat iedereen die een nietigheidsverklaring wil indienen bij een rechtbank, in kort geding al een voorlopige schorsing kan vragen als daar 'gewichtige redenen' voor zijn.