Advertentie
Advertentie

Rechterlijke tussenkomst bij kollektieve konflikten: een juridische visie

De jongste jaren wenden werkgevers zich bij kollektieve konflikten in toenemende mate en met toenemend sukses tot de rechtbank om uitspraken te verkrijgen waarbij verbiedende of gebiedende maatregelen worden genomen. Dat verschijnsel heeft in vakbondsmiddens heel wat wrevel veroorzaakt, omdat het afbreuk doet aan het Belgisch overlegmodel, dat voorziet in verzoening en bemiddeling bij arbeidsgeschillen, maar ook omdat veel van die rechterlijke uitspraken worden gewezen op eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de werkgever, zodat de werknemers en de vakorganizaties niet de gelegenheid kregen hun argumenten aan de rechter voor te leggen. Er zijn dan ook stemmen opgegaan om beperkingen te stellen aan het rechterlijk optreden bij kollektieve konflikten.