Rechters willen internationaal beslagakkoord

(reuter) - Tijdens een internationaal congres van rechters uit de hele wereld is gepleit voor een internationaal akkoord inzake beslag op activa. De Internationale Vereniging van Rechters bracht afgelopen week in Tunis ruim 200 rechters uit Europa, Japan, de Verenigde Staten en andere delen van de wereld bijeen voor een vijfdaags congres. De rechters vinden zo'n internationaal akkoord dringend nodig omdat het bedrijfsleven in toenemende mate wereldwijd verloopt. Met name de toepassing van faillissementsprocedures op internationaal vlak levert tal van problemen op, zo staat te lezen in het eindverslag van het congres. Het beoogde akkoord zou onder meer de waarborg moeten geven dat vonnissen van buitenlandse rechtbanken worden nageleefd, zoniet automatisch dan toch na het doorlopen van een vereenvoudigde procedure. Het congres stelde vast dat veel failliete personen nog eigendommen bezitten in het buitenland. Het gevraagde internationaal akkoord inzake beslag zou de inbeslagneming van die buitenlandse eigendommen premies moeten vergemakkelijken.