Advertentie
Advertentie

Rechtskundig weekblad (28/12/2002)

Is er nog een rol weggelegd voor het college van procureurs-generaal?; De gezinsaansprakelijkheid.Ondernemers (december 2002)Dirk Breynaert (Newtec) ziet het breed; De nieuwe wet rond mobbing: voor de werkgever is het alvast oppassen geblazen; De intendant Jan Raes blik terug op twee jaar van balanceren tussen solsleutels en balansen.Store Check (januari 2003)Elektronisch schapetiket biedt klanten zekerheid; Het fiscale lot van winkeldochters; Category management, enkel een begrip of een praktische aanpak?; Creatieve marketing, een must in de tabakssector.ESB (20/12/2002)Uitbreiding EU betaalbaar; Beleid groene stroom suboptimaal; Wat gebeurde er na Peeters?; (21/12/2002): Dossier: Weg voor je geld.Trends Tendances (26/12/2002)Le monde en 2003.Le Nouvel Observateur (26/12/2002)Le grand blues de Disney; Dossier: 2002 vu par les photographes; Dossier: Jésus: le vrai et la légende.