Rechtskundig Weekblad (29/09/2001)

Over schijn, zaken en schijnbare zaken. De geldigheid van het zakelijk huwelijk herafgewogen tegen de nietigheid van het schijnhuwelijk. Ons Erfdeel (september/oktober)De nachtwacht van de democratie. De Belgische politiek in het televisietijdperk; Minder wit en minder grijs. Een nabeschouwing voer het nieuwe kunstenplan; Het Corpus Gesproken Nederlands. Een Nederlands-Vlaams megaproject; Het buitenland en wij; Vlaams en liberaal: 150 jaar Willemsfonds; De Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.Business Week (8/10/2001)Special report: understanding a new world; Global outlook; The US economy.Bouwkroniek (28/09/2001)Jaarverslag VCB: waterzuivering kan jaarlijks 10 miljard frank investeringen verdragen; Overeenkomst bereikt over definitief tracé van de IJzeren Rijn; CB: bouwsector wil geen selectieve lastenverlaging; Plat dak biedt waaier van mogelijkheden: tuin, parkeerplaats en energie.Hout, handel & nijverheid (28/09/2001)Houtverduurzaming Nederland; TV Houten vloerbedekkingen.ESB (21/09/2001)Miljoenennota 2002: op naar de magere jaren; Intensivering in zorg en onderwijs fictie; Loopbaanonderbreking: leren van de buren.Test Aankoop (oktober)Multimediacomputers: steeds krachtiger maar ook duurder; Digitale fototoestellen: batterijcapaciteit te beperkt; Wanneer wordt het Belgacom-monopolie doorbroken?