Advertentie
Advertentie

Rechtspraak aanvaardt vrijstelling inbrengrecht bij geruisloze fusie

Omdat fusies en splitsingen veelal een bedrijfseconomische achtergrond hebben, is een fiscaal-neutrale behandeling ervan een absolute noodzaak. De wetgever heeft bepaald dat dergelijke verrichtingen belastingvrij kunnen plaatsvinden. Dat is zo inzake inkomstenbelastingen en inzake registratierechten. Toch blijven er punten van discussie bestaan, bijvoorbeeld bij een 'geruisloze fusie'. Wanneer daarbij onroerende goederen overgaan van de ene naar de andere vennootschap, heeft de fiscale administratie zich steeds het recht toegeeigend om deze overgang op het vlak van het registratierecht te belasten. Geen belastingvrijstelling dus. Een recent vonnis laat echter een ander geluid horen.