rechtuit De algemene vergadering(1): vereisten voor de oproeping

Kleine ondernemingen houden de jaarlijkse algemene vergadering vaak als een informele samenkomst, grote bedrijven voor bijna lege banken. Toch is de algemene vergadering voor elke vennootschap het ogenblik voor rekenschap en verantwoording. Een praktijkgericht overzicht.