Reclame met een artistieke boodschap

Reclame is een noodzakelijk kwaad dat door goede vormgeving draaglijker gemaakt kan worden. Deze opmerkelijke uitspraak van initiatiefnemer Johan Valcke, directeur van de dienst vormgeving van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) typeert de tentoonstelling Komt dat zien! in het Design Museum Gent, sinds 1 januari de officiële naam van het voormalige Museum voor Sierkunst en Vormgeving.Chris MEPLON