Reclameverbod tabak stuit op boze reacties in Wallonië

(tijd) - In Wallonië werd gisteren heftig geprotesteerd tegen het wettelijk verbod op tabaksreclame en -sponsoring, dat donderdagavond onverhoeds werd goedgekeurd in de Senaat. Gevreesd wordt dat grote autosportmanifestaties zoals de autoraces in Francorchamps, die grotendeels door de tabakindustrie worden gefinancierd, ten dode opgeschreven zijn. Federaal minister Yvan Ylieff verkondigde dat de autosport in Wallonië dan maar van hetzelfde BTW-voordeel moet kunnen genieten als de sierteelt in Vlaanderen. Ondertussen lijkt een Europees verbod op tabaksproducten eindelijk reële vormen aan te nemen. De beslissing valt donderdag, op een bijeenkomst van de EU-ministers van Volksgezondheid. Na elf maanden van getouwtrek is het wetsvoorstel van kamerlid Louis Vanvelthoven om zowel de reclame voor tabaksproducten als de sponsoring door tabaksproducenten te verbieden, toch ongewijzigd door de Senaat geraakt. De sterk afgezwakte tekst die eerder door de senaatscommissie voor sociale zaken was goedgekeurd, werd door de plenaire vergadering weggestemd, waardoor het oorspronkelijke voorstel kracht van wet krijgt.