Advertentie
Advertentie

Recordjaar voor Nationale Delcrederedienst

(tijd) - De verzekerde omzet van de Nationale Delcrederedienst (NDD) is in 1997 met 26 procent gestegen tot 177 miljard B.fr. Dat is het hoogste cijfers van de jongste tien jaar. De ontvangen premies groeiden even sterk aan tot 2,5 miljard frank, zo blijkt uit uit het jaarverslag 1997. 'Door het commerciële risico op landenniveau te evalueren, liep de NDD in 1997 vooruit op het uitbreken van de Aziatische financiële crisis', onderstreept directeur-generaal Willy Boes. De NDD richt zich op de verzekering van kredietrisico's die gepaard gaan met de levering van goederen aan niet-OESO-landen. Op die manier treedt de NDD op als een exportbevorderende instelling. Ook export naar moeilijke landen wordt daardoor mogelijk. De NDD verzekert ook kredietrisico's op middellange en lange termijn. Commerciële kredietverzekeraars dekken hoofdzakelijk kredietrisico's op korte termijn in OESO-landen. NDD participeert trouwens voor 25 procent in de commerciële kredietverzekeraar Euler-Cobac, die deel uitmaakt van de groep Euler. De verzekerde export met kortlopend krediet, die door de NDD werd verzekerd, groeide in 1997 met een bijzonder sterke 31 procent, meer bepaald in Azië en Centraal-Europa. In Centraal-Europa waren de kredietdekkingen onder 'open account', dit wil zeggen zonder bankgarantie, een groot succes.