Advertentie
Advertentie

Rectoren werken aan ruimer filologieaanbod

(tijd) - De Vlaamse universiteiten werken aan een herschikking van hun filologieopleidingen. Het is de bedoeling de strakke scheiding tussen Germaanse, Romaanse en Klassieke talen te doorbreken en ook combinaties als Frans-Engels en Latijn-Frans aan te bieden.Aan de faculteiten der Letteren en Wijsbegeerte kunnen de filologiestudenten, naast Slavische talen, nu kiezen tussen drie richtingen: Germaanse talen (met de combinaties Nederlands-Engels en Nederlands-Duits), Romaanse talen (Frans-Italiaans en Frans-Spaans) en Klassieke talen (Grieks en Latijn).