Recyclage-overeenkomst Brussels gewest

BRUSSEL (belga) - Het Brussels gewest en professionelen uit de sektor hebben een overeenkomst ondertekend inzake het beheer van recipiënten voor vloeibare levensmiddelen in het hoofdstedelijk gewest. Het akkoord moet het mogelijk maken om de hoeveelheden huisvuil te reduceren dat door de huisvuilverbrandingsinstallaties van het gewest moet verwerkt worden.