Advertentie
Advertentie

Redding overzeese SZ kost staat jaarlijks tien miljard frank

BRUSSEL (tijd) - Het komende decennium zal de staat jaarlijks negen tot elf miljard frank moeten betalen om de 'dienst overzeese sociale zekerheid' DOSZ in evenwicht te houden. Ook in de decennia erna zal de Belgische overheid de rekening moeten betalen voor het afromen van de reserves de voorbije jaren. De gebruikers zullen 20 procent hogere pensioenpremies moeten betalen door vernieuwde sterftetabellen.De DOSZ is de opvolger van de vroegere koloniale sociale zekerheid. Dat systeem (verplicht voor de kolonialen) verloor bij de onafhankelijkheid twee derde van zijn reserves. Dat verlies van zeven miljard frank (toen) werd nooit gekompenseerd. Dit is de oorzaak van de put van 106 miljard frank, die momenteel op de rekeningen van de DOSZ staat en waarvoor de staat verantwoordelijk is.