Advertentie
Advertentie

Redding van Sabena wordt gedebudgetteerd

(tijd) - De redding van Sabena zal geen invloed hebben op de begroting voor dit jaar. Dit heeft de regeringstop beslist. Het sociaal luik van de herstrukturering zal immers gedebudgetteerd gefinancierd worden via Belfin, een oude bekende uit de tijd van de staalplannen. Hoe een eventuele overheidsparticipatie in de herkapitalizering van de maatschappij zal gefinancierd worden, is nog niet uitgemaakt. Volgens de officiële notifikatie is de regering principieel bereid deel te nemen aan de herstrukturering en de herkapitalizering van de nationale luchtvaartmaatschappij. Het kabinet is evenwel van oordeel dat het dossier moet bijgewerkt worden en dat in het licht van de huidige krisistoestand in de luchtvaartsektor bijkomende maatregelen nodig zijn om de exploitatiekosten nog verder te verminderen.