Redelijkheid in de plaatsvan rationaliteit

Intellectuelen zitten opgezadeld met een verwarrende en zelfs vervelende erfenis, stelt Stephen Toulmin in zijn boek Return to Reason. Die erfenis heeft te maken met de idee van de rationaliteit en de relatie ervan tot fenomenen als noodzaak en zekerheid. Erg genoeg, vindt Toulmin, maar diezelfde intellectuelen - zowel filosofen als economen - hebben doorgaans de neiging het complementaire idee van redelijkheid te negeren of over het hoofd te zien. Guido Eekhaut