Redersvereniging vraagt aantrekkelijke Belgische vlag

(tijd) - De Belgische Redersvereniging heeft op zijn algemene vergadering gepleit voor een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor rederijen en de invoering van een aantrekkelijk Belgisch scheepsregister. Begin dit jaar besliste de regering om de koopvaardij een vrijstelling te geven van bedrijfsvoorheffing op de lonen van zeevarenden bovenop het bestaande nultarief voor sociale zekerheidsbijdragen. Volgens voorzitter Nicolas Saverys van de Belgische Redersvereniging zijn die twee 'incentives' niet voldoende en is een vrijstelling van de vennootschapsbelasting nodig om de uitwijking van de Belgische koopvaardij ongedaan te maken. Saverys is ervan overtuigd dat de invoering van een 'aantrekkelijke' Belgische vlag heel wat toegevoegde waarde kan genereren. 'Studies tonen aan dat een eigen scheepsregister een belangrijke impact heeft op de knowhow van de maritieme industrie en op de werkgelegenheid'. De overheid focust volgens Saverys te veel op de tewerkstelling van zeevarenden maar vergeet dat 70 procent van de tewerkstelling aan wal wordt gegenereerd. Een aantrekkelijke Belgische vlag maakt het volgens de Redersvereniging mogelijk buitenlandse rederijen aan te trekken wat opnieuw een positieve impact heeft op de tewerkstelling. 'Een fiscaal nultarief voor rederijen kost België niets', aldus Saverys.