Reeds 389 miljard frank

Toestand overheidsfinanciën glijdt verder af (tijd) - Voor de maand juni 1991 bedraagt het overheidstekort (netto te financieren saldo) van de nationale sektor 62,7 miljard fr. Het gekumuleerd tekort voor de eerste zes maanden van dit jaar komt daardoor op 389,3 miljard fr. Dat is al 63,8 miljard fr. méér dan een jaar geleden.