Advertentie
Advertentie

Reeds in de achttiende eeuw...

(tijd) - De dolle-koeienziekte is geenszins een tot voor kort onbekend verschijnsel. Al in de tweede helft van de achttiende eeuw werd een soortgelijke epidemie in Frankrijk vastgesteld. Ook toen werd tot het afslachten van runderen en het vergoeden van veehouders overgegaan. Zal de bestrijding van de huidige epidemie tot dezelfde fraude en corruptie leiden?Over de epidemie die in de jaren zeventig van de achttiende eeuw een deel van de Franse rundstapel aantastte, noteerde een zekere abbé de Véri destijds boeiende en leerrijke gegevens in zijn dagboek. Deze Franse priester was een nauwgezet en goed ingelicht politiek chroniqueur. Olivier Zeller, docent aan de universiteit Lyon-II, citeerde in Le Monde van 18 mei uit het dagboek van de eerwaarde heer.