Reëel overheidstekort is dubbel zo groot als officieel cijfer

(tijd) - Iedereen vraagt zich af of de overheid haar tekort volgend jaar zal kunnen terugdringen tot minder dan 3 procent van het bruto binnenlands produkt. Maar niemand stelt zich de vraag waarom de overheid een andere boekhouding heeft dan de ondernemingen en of het officiële tekort overeenstemt met het reële tekort. Wij kropen in de huid van een bedrijfsrevisor en stelden vast dat het reële tekort en de reële schuld ten minste dubbel zo groot zijn als het gepubliceerde tekort en schuld.De commissie voor de inventaris van het vermogen van de staat publiceerde vorige maand (Tijd van 11 juli) een rapport over het vermogen van de overheid op het einde van 1992. Zij raamde dat de overheid na verrekening van interne vorderingen en schulden bezittingen had ter waarde van 8.323 miljard frank en schulden ten belope van 10.886 miljard. De nettoschuld van de overheid bedroeg dus 2.563 miljard.