Reële lonen nijverheid stijgen niet

(tijd) - De reële lonen in de nijverheid zijn tussen juli en oktober niet veranderd, zo blijkt uit de driemaandelijkse enquête van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Zowel de bruto uurlonen van de mannelijke arbeiders in de verwerkende nijverheid als het indexcijfer van de konsumptieprijzen stegen immers met 0,4 procent. De overeenstemmende cijfers voor de periode oktober 1992 - oktober 1993 zijn een reële loonstijging van 0,2 procent, een inflatie van 2,7 procent en een stijging van de nominale lonen van 2,9 procent. Deze cijfers zijn gebaseerd op de lonen van mannelijke arbeiders die ten minste 21 jaar oud zijn.