Reële nettolonen daalden sterk na 1979

(tijd) - Tussen 1966 en 1979 zijn de reële lonen sterk gestegen, daarna volgde bijna tien jaar lang een daling. Zowel voor de bruto- als de nettolonen. Dit blijkt uit een artikel van André Simon van het ministerie van arbeid in het kwartaalblad 'Werkgelegenheid, arbeid, vorming'.