Reële ontwikkelingshulp DAC-landen lichtjes gedaald

Achttien Westerse landen (de zogenaamde DAC-landen) hebben verleden jaar 41,2 miljard dollar ontwikkelingshulp verstrekt tegenover 36,7 miljard in 1986, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Na korrektie voor inflatie en wisselkoersbewegingen daalde de ontwikkelingshulp met 2 procent in vergelijking met 1986. De ontwikkelingshulp in procent van het Bruto Nationaal Produkt (BNP) daalde van 0,35 tot 0,34 procent.