Reengineering leidt niet noodzakelijk tot massale ontslagen

(tijd) - Reengineering-projekten (herstruktureringen) leiden tot een daling van het aantal jobs. Toch kan men niet (noodzakelijk) spreken van massale ontslagen. Reengineering zorgt er vooral voor dat jobs een ruimere inhoud krijgen en meer vaardigheden vereisen. Na reengineering blijken in 86 procent van de Noordamerikaanse bedrijven en 84 procent van de Europese de werknemers meer taken te krijgen. Respektievelijk 90 en 71 procent kunnen meer onafhankelijk beslissingen nemen.Een en ander blijkt uit een enquête (uitgevoerd in 1993) rond reengineering door CSC Index, de tak voor consulting op het vlak van strategisch management van de Computer Sciences Corporation bij 497 Noordamerikaanse en 125 Europese ondernemingen. Er werden respektievelijk 5.301 en 805 bedrijven aangeschreven.