Reflecterende plaat moet pas vanaf 1 oktober

(tijd) - De federale ministerraad besliste gisteren dat de reflecterende nummerplaat aan de voorkant van de wagen pas op 1 oktober verplicht wordt. Daarmee geeft de regering de automobilisten nog drie maanden meer uitstel dan de minister van Mobiliteit, Isabelle Durant (Ecolo), voorgesteld had. Durant had donderdag laten weten dat ze aan de ministerraad een KB zou voorleggen dat de automobilisten uitstel geeft tot 1 juli. Het huidige KB maakt de plaat vanaf 1 januari verplicht. Eerder had de minister al een gedoogbeleid aangekondigd tot 1 juli. Maar dat bood onvoldoende rechtszekerheid, omdat sommige parketten aankondigden dat ze overtreders toch zouden vervolgen.Het feit dat de regering het voorstel van Durant nog eens bijstuurde, is een zoveelste illustratie van de spanningen die de maatregel tussen de coalitiepartners veroorzaakte. Eerder kon Durant op het nippertje een offensief van sp.a-volksvertegenwoordiger Jan Peeters afweren om de reflecterende nummerplaat helemaal af te voeren.Een van de argumenten van Peeters was dat een Europese richtlijn ons verplicht om al in 2003 een gestandaardiseerde Europese plaat in te voeren, zodat de automobilisten twee keer op kosten worden gejaagd. Maar de woordvoerder van Gilles Gantelet, het Europees commissielid dat bevoegd is voor het Verkeersbeleid, zei gisteren aan De Morgen dat zon richtlijn gewoon niet bestaat. Dat wordt ook bevestigd door de woordvoerder van minister Durant. Wij hebben nooit over een richtlijn gesproken. Wel bestaan er technische afspraken over het formaat van zon Europese plaat. Het staat de lidstaten vrij om die in te voeren. Nederland en Duitsland hebben dat al gedaan en wij blijven er voorstander van, omdat de plaat groter en dus beter zichtbaar is.De minister wil geen gras over haar voornemen laten groeien. Volgens haar woordvoerder wordt het voorstel voor de Europese nummerplaat al op de volgende bijeenkomst van de ministerraad voorgelegd. Die komt komende week uitzonderlijk op woensdag samen.Premier Guy Verhofstadt beperkte zich gisteren op zijn wekelijkse persconferentie tot de mededeling dat de reflecterende en de Europese nummerplaat in elk geval niets met elkaar te maken hebben, omdat ze respectievelijk voor de voor- en de achterkant van de wagen bestemd zijn. Wat wel de vraag doet rijzen of aan de voorkant zon groter Europees formaat dan overbodig is. IB