Regeerakkoord spreekt zichzelf tegen over strafrechtelijk beleid

(tijd) - Het federaal regeerakkoord zaait verwarring over de richting die Dehaene II uit wil met het opsporings- en gerechtelijk onderzoek. De regering belooft het openbaar ministerie een grotere greep op de onderzoeksrechter. Maar dat idee druist in tegen het eindrapport van de Commissie Strafprocesrecht - beter gekend als de commissie-Franchimont - dat de regering in het parlement wil indienen.Een van de prioriteiten van de volgende federale regering is de modernisering van het strafrechtelijk beleid. De uitvoering wordt iets voor deze legislatuur, het idee zelf bestond al langer. Sinds 1991 werkt de commissie-Franchimont, samengesteld uit hoogleraren en specialisten in strafrecht, aan een wetsontwerp om het wetboek van strafvordering te hervormen. Vorig jaar bracht de commissie een tussentijds rapport uit, nu is de definitieve versie rond.