Regeling dioxinesteun niet-landbouwbedrijven klaar

(tijd) - De Vlaamse minister van Economie, Dirk van Mechelen (VLD), heeft een voorontwerp van decreet klaar over steun, in de vorm van overheidswaarborg op goedkope leningen, aan niet-landbouwbedrijven die door de dioxinecrisis getroffen zijn. De Vlaamse regering, zo bleek donderdag in het Vlaams Parlement, is bereid leningen te waarborgen van minimum 1 miljoen tot maximum 5 miljoen, en zo mogelijk 25 miljoen frank. Minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua (Agalev) werkt aan een milieubeleidsovereenkomst met de Petroleumfederatie over de terugname van afgewerkte olie. De 'informatieve commissie' die het Vlaams Parlement naar aanleiding van de dioxinecrisis oprichtte, hield gisteren haar tweede en laatste vergadering. Voortaan wordt in de gewone commissies over de zaak voortgepraat.