Regeling outplacement is vergiftigd geschenk

BRUSSEL (tijd) - De recente collectieve arbeidsovereenkomst nummer 82, die het recht op outplacement regelt, riskeert volgens de outplacementspecialisten een vergiftigd geschenk te zijn. Op zich is het een stap vooruit dat alle 45-plussers voortaan hun recht op outplacement kunnen laten gelden. De outplacementbureaus vrezen echter dat de regeling in haar huidige vorm leidt tot kwaliteitsverlies.