Regering actualiseertnucleair noodplan

(tijd) - De federale regering keurde gisteren een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het noodplan voor nucleaire rampen actualiseert. Dat dateert al van 1991. De ervaring met nucleaire oefeningen en een reorganisatie van de nucleaire controle-instanties maakten een aanpassing noodzakelijk.