Regering begint inspectie van sociaal mijnenveld

(tijd) - Premier Dehaene, vice-premier Di Rupo en minister van Arbeid Smet begonnen woensdag met hun bilaterale gesprekken met de sociale partners. Op basis van die contacten zal de eerste minister een bemiddelingsvoorstel uitwerken. Dat moet de basis leggen voor nieuwe gesprekken tussen werkgevers en vakbonden onderling, of voor onderhandelingen met de regering erbij. Maar de eerste mogelijkheid wordt in regeringskringen nu al als 'theoretisch' afgedaan.Ter herinnering: midden vorige week liepen de sociale onderhandelingen over de loonnorm en over een nieuw interprofessioneel akkoord 1997-1998 op de klippen. De gesprekken verliepen van bij het begin al in een gespannen sfeer. De nationale 24-urenstaking van het ABVV, eind oktober, had dat alleen maar erger gemaakt. Om de grootste struikelstenen uit de weg te ruimen en om nog wat respijt te vragen, waren vakbonden en werkgevers vorige week maandag nog bij premier Jean-Luc Dehaene langs geweest. Maar het overleg kreeg de nekslag toen het ABVV de volgende dag, enkele uren voor de start van de tweede overlegronde, zijn eisenbundel naar de media stuurde.