Regering begint Maribel-alternatieven te toetsen

(tijd) - Minister van Arbeid Smet (CVP) en haar collega van Sociale Zaken De Galan (PS) zijn bij het kabinet van Europees Commissaris Van Miert aan het uittesten welke alternatieven voor de gewraakte Maribel-maatregelen wel genade kunnen vinden in de ogen van de Europese Commissie. Maar er is nog geen sprake van een concreet en door de hele regering ondersteund voorstel.De krant De Standaard meldde gisteren enigszins voortvarend dat minister van Arbeid Smet al een alternatief op tafel zou gelegd hebben. Als de Commissie niet wil weten van Maribel-bis en -ter, is dat omdat die lastenverlagingen gericht zijn op een duidelijk omlijnde groep van exportgerichte industriële subsectoren. Dat komt volgens Commissaris Van Miert neer op concurrentievervalsing. Smet zou deze valkuil willen vermijden door de steun te richten op de hele 'be- en verwerkende nijverheid'. Dat kan volgens de Europese regels wel en veroorzaakt slechts beperkte meerkosten.