Regering benoemt magistraten voor tuchtraden accountants

(tijd) - De Kortrijkse handelsrechter Eric Dursin is benoemd tot voorzitter van de tuchtcommissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) en van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten (IAB). De commissie van beroep krijgt Paul Blondeel, kamervoorzitter bij het hof van beroep in Brussel, als nieuwe voorzitter. De benoemingen hebben terugwerkende kracht tot 15 juli 2003.