Regering bepaalt hoeveel ze moet besparen

(tijd) - De topministers hebben gisteren de hele dag vergaderd over de begroting en de tewerkstelling. Eerst was er een informeel contact met de sociale partners. Het tempo is dus opgedreven, de streefdatum van 3 oktober ligt echter nog ver af. Daarom zijn de ministers nu nog niet verder geraakt dan het zoeken naar streefcijfers en het verzamelen van voorstellen.Het enige wat min of meer duidelijk is, is de inspanning die moet geleverd worden in de sociale zekerheid. Daar zou de put volgend jaar zo'n dertig miljard frank diep zijn. In de ziekteverzekering moet negen miljard frank gevonden worden. De rest zal worden gespreid over de andere takken. Er moet ook nog wel een put van twaalf miljard frank van dit jaar worden weggewerkt.