Advertentie
Advertentie

Regering bereikt akkoord over rist stroomdossiers

(tijd) - De ministerraad heeft een akkoord bereikt over een aantal stroomdossiers. Zo werd een akkoord bereikt over de herziening van de elektriciteits- en gaswet, de subsidies voor het windmolenpark in zee en de plafonnering van de energieheffingen voor bedrijven. De goedkeuring van de elektriciteitswet is belangrijk voor de beursgang van de hoogspanningsnetbeheerder Elia.