Regering bespreekt donderdag ontwerp-KAO van privé-sektor

De ministerraad zal donderdag a.s. een standpunt innemen aangaande het ontwerpakkoord tussen werkgevers en werknemers over een nieuwe nationale KAO voor de periode 1989-1990. Hierbij zal de regering ook een beslissing moeten treffen over de eventuele verlenging van de Maribel-operatie. Werkgevers gaan er vanuit dat de regering de verlenging zal goedkeuren. Op de ministerraad van gisteren werd de ontwerptekst reeds 'ingeleid'.