Regering bestraft andermaal bedrijven, maar de kleinste nog het meest

(van onze medewerker) (tijd) - In tegenstelling tot wat ministers in interviews poneren, is ook de vennootschapsbelasting in het jongste begrotingskonklaaf voor de zoveelste keer aangepakt. En ook in deze belasting werd gesleuteld aan de tarieven. Tot op dit ogenblik is het tarief in de vennootschapsbelasting eenduidig 39 % (art. 215, eerste lid Gekoördineerd WIB). Enkel indien een aantal voorwaarden is vervuld, kan van een verlaagd tarief gebruik worden gemaakt. Dit tarief ziet er als volgt uit : op de eerste schijf van 1.000.000 fr. betaalt een vennootschap 28 %, op de volgende 2.600.000 fr. (dus de schijf van 1.000.000 tot 3.600.000 fr.) wordt dit 36 % en een derde schijf van 3.600.000 fr. tot 13.000.000 fr. wordt aan 41 % onderworpen. Elk bedrag boven de 13.000.000 fr. wordt belast aan het eenvormige tarief van 39 % (zie art. 215, tweede lid Gekoördineerd WIB).