Regering blaast vastgoedbevak nieuw leven in

(tijd) - De ministerraad schafte gisteren voor de vastgoedbevaks de verplichting af om 15% van hun activa in woningen te beleggen. Deze voorwaarde werd in maart op het nippertje nog opgenomen in het KB, maar stuitte op grote weerstand. Hierdoor dreigden de vastgoedbevaks een flop te worden. Daarnaast besloot de regering tot vrijstelling van roerende voorheffing voor bevaks waarvan ten minste 60% belegd is in Belgische woongebouwen.Jarenlang werd onderhandeld over de modaliteiten van een Belgisch beleggingsfonds gericht op vastgoed. Begin maart was het zover. Voortaan konden Belgische vastgoedbevaks worden uitgegeven. De vastgoedsektor reageerde echter koeltjes.