Regering blijft in gebreke

(tijd) - De 64ste IJzerbedevaart zondag in Diksmuide werd een relatief sukses. Ondanks de verdeeldheid in de Vlaamse beweging was er meer volk dan vorig jaar en verliep de bedevaart sereen. Zoals verwacht, werd het uitblijven van de derde faze van de staatshervorming zwaar bekritizeerd. Inspelend op de hete aktualiteit, werd de Belgische regering opgeroepen de Baltische staten te erkennen.