Regering blijft vasthouden aan besparingen in Franstalig onderwijs

(tijd) - De regering van de Franse Gemeenschap houdt het been stijf. De besparingen in het Franstalig onderwijs moeten onverkort worden uitgevoerd. De extra 1,2 miljard van het Brussels en Waals Gewest voor de Franse Gemeenschap kan volgens minister van Begroting Jean-Claude van Cauwenberghe niet aangewend worden om de besparingen in het Franstalig onderwijs te verlichten.Vorige zondag hadden onderwijsvakbonden en oppositie nog de hoop uitgesproken dat de 1,2 miljard frank die de Franse Gemeenschap volgens het Rekenhof nog te goed heeft van het Brussels en Waals Gewest, zou worden aangewend voor het Franstalig onderwijs. Daarmee zouden de besparingsplannen van minister-presidente Laurette Onkelinx, waardoor ongeveer 3.000 banen op de helling staan, verlicht kunnen worden.