Regering blijft zweren bij halen drie procent-norm in '96

(tijd) - De regering blijft zweren bij haar streefcijfer om het begrotingstekort nog dit jaar terug te dringen tot drie procent van het BBP, zo klonk het gisteren uit alle monden nadat een uitspraak van premier Dehaene tijdens het weekend voor verwarring had gezorgd. Minister van Begroting Van Rompuy meent dat daarvoor tijdens de begrotingscontrole 20 tot 30 miljard zal moeten gevonden worden. Gouverneur Verplaetse van de Nationale Bank is veel optimistischer. Hij meent dat de regering zo wel in de buurt van haar streefcijfer zal uitkomen, al is het toch raadzaam een 'buffer' van zo'n 20 miljard aan te leggen.Misverstand of proefballon? Ook in regeringskringen erkende men gisteren niet goed te weten wat premier Dehaene zaterdag juist bezielde tijdens een interview met de BRTN-radio. De premier zei toen dat het streefcijfer van drie procent volgens het Verdrag van Maastricht absoluut moet gehaald worden in 1997. Hij voegde er aan toe dat de vertraging van de conjunctuur de zaken zeker niet vergemakkelijkt. Over het regeringsvoornemen om de drie procent al dit jaar te halen repte hij met geen woord. Enkele uren later zat vice-premier en minister van Begroting Van Rompuy al in de ether met een eigen verklaring waarin hij benadrukte dat in geen geval mag afgeweken worden van het voornemen om de drie procent al in 1996 te halen.