Advertentie
Advertentie

Regering-Bush overweegt energie- en beursheffing

WASHINGTON (reuter/tijd) - De Amerikaanse regering overweegt een energie- en een beursbelasting in te voeren om het begrotingstekort terug te dringen. Waarnemers waarschuwen dat een belasting op effektenverrichtingen de konkurrentiepositie van Wall Street zal ondermijnen en een daling van de beurskoersen kan veroorzaken.