Advertentie
Advertentie

Regering doet nog geen voorstel aan de overheidsvakbonden

BRUSSEL (tijd) - De nationale regering en de verschillende gemeenschaps- en gewestexecutieven hebben gisteren nog geen voorstel gedaan aan de overheidsvakbonden voor een ambtenaren-KAO voor volgend jaar. De begrotingen van de executieven aan franstalige kant zijn immers nog niet afgerond. De vakbonden toonden zich na afloop van de vergaderingen "ontgoocheld'. Wel werd er oveenstemming bereikt over een gemeenschappelijke sokkel van minimale rechten voor alle ambtenaren.