Advertentie
Advertentie

Regering en EU ruziën over accijnzen op drinkwaters

(tijd) - De Europese Commissie stuurde de Belgische regering een gemotiveerd advies, tweede fase van een inbreukprocedure, omdat de regering naar de mening van de Commissie het gemeenschappelijk accijnsregime niet naleeft bij de invoer van alcoholvrije dranken uit andere lidstaten van, de Europese Unie. De invoer van die dranken wordt volgens de EU-Commissie in België aan een logge procedure onderworpen.Wie in België mineraal water of limonades uit andere lidstaten invoert, heeft de keuze tussen twee procedures. Ofwel moet hij zich met die dranken onmiddellijk naar het eerste accijnskantoor begeven, om de verschuldigde accijns te betalen. Volgens de Commissie is dit een bijkomende last en verplichting. De Belgische regering ontkent dit, omdat wie over de grens komt haast automatisch langs dit eerste bij de grens gelegen accijnskantoor komt.