Regering en meerderheid zetten nu alles op meerjarenplan en begroting '93

(tijd) - De regering Dehaene I en de meerderheid die haar steunt is helemaal niet aangeslagen door het mislukken van de dialoog, bijna in tegendeel zelfs. Alle partijen hebben maandag laten weten dat ze nu snel het budgettaire meerjarenplan en de begroting 1993 willen aanpakken. Pas in het najaar, als de zaakjes geregeld zijn binnen de (Luikse) PS, kan er opnieuw worden gepraat en is de kans op sukses groter, zo wordt gezegd. Intussen zullen alle partijen zich naar hartelust politiek verbrand hebben aan de begroting en dat kan de drang om te slagen alleen maar vergroten.