Regering en parlement zwichten voor artsen

BRUSSEL (tijd) - Voor patiënten in twee- en meerpersoonskamers kunnen dokters in geen geval nog ereloonsupplementen aanrekenen. Maar voor eenpersoonskamers worden de honorariasupplementen voorlopig niet beperkt. En bovendien, de beperking gaat pas in vanaf eind volgend jaar. Met grote waarschijnlijkheid stemt de kamercommissie-Sociale Zaken vandaag over een amendement in die zin op het ontwerp van sociale programmawet. Daarmee gaan regering en parlement minstens gedeeltelijk door de knieën voor de dreiging van het artsenkorps om het tarievenakkoord op te zeggen. Oorspronkelijk was in het ontwerp van sociale programmawet een wetsvoorstel opgenomen van SP-kamerlid Ghislain Vermassen. Hij wilde een verbod op ereloonsupplementen in twee- en meerpersoonskamers, in eenpersoonskamers zou het supplement hoogstens 100 procent mogen bedragen.