Regering gedagvaard over uitblijven ozonbeleid

(tijd) - Twee astmapatiënten hebben de Belgische en de Vlaamse regering voor de rechtbank gedaagd omdat er nog steeds geen structureel ozonbeleid is uitgewerkt. De zaak wordt vandaag ingeleid voor de Brusselse rechtbank. Agalev heeft zich bij het initiatief aangesloten.De Belgische en de Vlaamse regering zijn in de personen van hun respectievelijke ministers van gezondheid, Marcel Colla en Wivina Demeester, voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg gedaagd. De twee CARA-patiënten (van wie één lid is van Agalev) die de zaak aanhangig maakten, klagen aan dat de ministers ondanks gedane beloftes nog steeds geen werk hebben gemaakt van structurele maatregelen tegen de ozonvervuiling. Volgens advocate Marleen Ryelandt kwam van het ozonplan dat in het najaar van 1995 werd aangekondigd, niets in huis. 'De maatregelen die in juni werden genomen, gaan niet ver genoeg', zegt ze.