Regering gedoogt alleen thuisjoint

(tijd) - Het gedoogbeleid voor cannabis laat enkel gebruik in privé-sfeer toe. Dat blijkt uit de beleidsnota drugs die het federale kernkabinet gisteren goedkeurde. De regering legt met de nota en drie bijhorende koninklijke besluiten voor het eerst een wettelijke basis voor het gedoogbeleid. Daarbij laat de regering in het midden hoeveel gram of planten worden gedoogd. Daarover moet het gerecht nog altijd oordelen.