Advertentie
Advertentie

Regering geeft fiat aan 'bedrijfsplan' voor openbare sektor

BRUSSEL (tijd) - De regering gaf gisteren groen licht voor een plan tot herverdeling van de arbeid in de openbare sektor. Daardoor krijgen onder meer ambtenaren en kontraktuelen van de federale diensten (ministeries en parastatalen) de mogelijkheid tot een (vrijwillige) vierdaagse werkweek, of tot een halftijdse vervroegde uitstap vanaf 55, mét gedeeltelijke loonkompensatie. Op basis van dit 'bedrijfsplan' werft de regering nieuwe personeelsleden aan.De partikuliere sektor beschikt al over mogelijkheden om arbeid te herverdelen via bedrijfsplannen (in het kader van het krisisplan), maar de overheid heeft tot op vandaag geen geschikt instrument voorhanden. De ministerraad verleende gisteren haar goedkeuring aan een plan van minister van ambtenarenzaken Johan Vande Lanotte en zijn kollega van begroting Herman van Rompuy dat die leemte moet opvullen.