Regering geeft fiat voor verrekening van Maribel

(tijd) - De ministerraad keurde vrijdag het ontwerpakkoord goed dat België enkele weken geleden sloot met de EU-Commissie, over de verrekening van de door de bedrijven onterecht verkregen Maribel-steun. Tussen 1993 en 1997 kregen de Belgische ondernemingen die bloot staan aan buitenlandse concurrentie via Maribel-bis en -ter een extra verlaging van de patronale bijdragen. Europa vond dat gelijk staan met concurrentievervalsing en eiste de terugvordering van de uitgekeerde bedragen.