Regering geeft volle steun aan interprofessioneel akkoord

(tijd) - De regering gaat akkoord met alle door de sociale partners in het ontwerp van interprofessioneel akkoord gevraagde wetswijzigingen. Ze gaat de nodige wetgevende initiatieven nemen. Inzake de aanpassing van de reglementering rond nachtarbeid zal de regering overleg plegen met de sociale partners, dat moet leiden tot een consensus. Daarmee ligt de weg open voor de goedkeuring van het centraal akkoord door de bestuursorganen van de sociale partners.Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hadden gisteren een onderhoud met een regeringsdelegatie, geleid door premier Jean-Luc Dehaene. De sociale partners wilden van de regering een ja-woord voor de door hen in het ontwerp van centraal akkoord gevraagde wetswijzigingen.